gracilis

Evropská legislativa REACH CLP Ekologie Ekologická újma Zákon o vodách
 
CZ    SK    EN    
software pro tvorbu
bezpečnostních listů

O nás

Jsme mladá, dynamická a flexibilní firma, která nabízí profesionální servis v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Zpracujeme Vám bezpečnostní listy dle aktuální české a evropské legislativy včetně překladů z AJ a NJ (další jazyky po dohodě). U překládaného bezpečnostního listu vždy kontrolujeme klasifikaci a další náležitosti vyplývající z legislativy daného státu, nejedná se tedy o pouhý překlad cizojazyčné verze bezpečnostního listu. Bezpečnostní list upravujeme vždy tak, aby vyhovoval aktuální legislativě.

zpracování bezpečnostních listů ve všech jazycích EU dle platné evropské legislativy.

Zajišťujeme poradenství pro označování nebezpečných chemických látek a přípravků včetně zpracování a kontroly návrhů etiket, a to jak pro přípravky určené pro prodej konečným spotřebitelům, tak pro přípravky pouze pro profesionální použití.

Jsme schopni zajistit kompletní servis pro Vaši firmu v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky včetně školení. Kromě chemické legislativy zajišťujeme i poradenství v oblasti označování detergentů a biocidních přípravků a vyřizujeme oznámení biocidních přípravků v České republice i na Slovensku .